Endüstriyel Havalandırma Sistemleri

Endüstriyel havalandırma sistemleri, kirli ortamdaki havanın emilimi ve ortama temiz hava vermesi için hayati önem taşır. İyi bir havalandırma sistemi ortamdaki hava emilimini iyi sağlayan ve temiz hava girişini gerçekleştirebilen sistemlerdir. Bazı sistemler yeterli basıncı oluşturamayacak kadar kısa oldukları için ya da basınç oluşumunu engelleyecek kadar uzun ya da yatay şekilli oldukları için gerekli hava akımını sağlayamaz. Bu gibi durumlarda çeşitli özellikte havalandırma fan sistemleri kullanılması gereklidir. Endüstriyel sistemlerde (sanayi alanlarında) taşınacak ve dışarı atılacak olan hava kirli olması sebebiyle çevremize zarar verme riskinden dolayı hem de sistemdeki fanı koruma amacıyla kirli havanın cinsine göre çeşitli filtreleme sistemleri kurulmalıdır.