Planlama ve Fizibilite

Asıl amacımız; projeye uygun yapı oluşturmak değil, yapının gerekli tüm ihtiyaçlarını kaliteli ve ekonomik bir şekilde karşılamaktır. Bu amaçla plan aşamasında olan endüstriyel tesis, konut, ticarethane vb. yapıların yatırım başlangıç sürecinde gerekli olan fizibilite çalışmaları ön mühendislik çalışmaları ile yapılır.

Aynı zamanda çevresel, sosyal ve ekonomik boyutlar birlikte düşünülerek günümüzün gereksinimlerini karşılarken gelecek için de gereken alt yapıyı da sağlamayı hedeflemekteyiz. Yatırım projesi sürecinde tesis veya yapı maliyeti alternatifli olarak müşteriye detay keşifleri ile birlikte sunulur.

Tesis veya yapı için belirleyici teknik ve idari şartnameyi oluşturacak koşullar bu ön mühendislik veya fizibilite aşamasında belirlenir.